Organització

Organitza Oh La Là Associació Cultural .
La missió de l’associació és la de promoure, organitzar i fomentar la divulgació i el coneixement d’activitats culturals francòfones relacionades amb el sector cinematogràfic i audiovisual. Edició 2020:

 • Direcció: Mélody Brechet-Gleizes, Ana-Belén Fernández
 • Programació: Mélody Brechet-Gleizes
 • Comunicació: Ana-Belén Fernández
 • Patrocinis: Mélody Brechet-Gleizes, Ana-Belén Fernández, Martin Samper
 • Premsa: Katia Casariego
 • Ajudants comunicació: Victoria Bou Subirats, Núria Vallés, Pierre Lejeune
 • Gestió de voluntaris: Núria Vallés
 • Ajudants producció: Marina Claramunt, Giulia Armanini, Laure Michel
 • Ticketing: Jokin Piquer, Delphine Humbert
 • Disseny gràfic:  Maat Studio, Eva Bono, Paola Santos
 • Disseny web i desenvolupament: Bullhost
 • Edició videos: Eva Bono, Juno Álvarez, Escuela Bande à Part
 • Teaser festival: Veoprod
 • Traduccions: Louna Millet, Martin Samper, Núria Vallés
 • Jurat Jove: Jokin Piquer
 • Jurat: Martin Samper
 • Fotografia: Nacho Álvarez

T’interessa participar en la organització de l’Ohlalà! Festival? Contacta amb nosaltres info@ohlalafilmfestival.com!