Aviso legal

Aquest lloc web ha estat desenvolupat per Oh Là Là Associació cultural amb l’objectiu de difondre l’activitat de Ohlalà Festival de cinema francòfon de Barcelona. L’accés a aquest lloc web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions. La utilització d’aquest lloc web no implica l’establiment de cap relació de tipus comercial o de qualsevol altre entre l’usuari i Oh Là Là Associació cultural.

Dades de l’associació

Oh Là Là Associació cultural

Domicili social: C/ Capitan Arenas 45-47, 4º, 08034 Barcelona

NIF: G67117259

Correu electrònic: info@ohlalafilmfestival.com

Oh Là Là Associació cultural no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte o il·legal de la informació recollida en aquest lloc web. Per necessitats de servei Oh Là Là Associació cultural es reserva el dret de modificar sense previ avís la informació continguda en aquest lloc web.

Els textos, imatges, dissenys, codis, etc. continguts en aquest lloc web (exceptuant els logotips de tercers) són propietat d’Oh Là Là Associació cultural i queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual.

Política de privacitat

En aquest lloc web, la recollida de dades de caràcter personal es realitza únicament i exclusivament a través del formulari de subscripció a la newsletter de www.ohlalafilmfestival.com. Les dades facilitades (nom i email) s’utilitzen per a l’enviament de newsletters o informació sobre el festival i el cinema francòfon. La subscripció a la newsletter implica el consentiment exprés de l’usuari a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el fitxer automatitzat de  www.ohlalafilmfestival.com.
L’usuari pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa aplicable a l’efecte, mitjançant missatge per correu electrònic a l’adreça info@ohlalafilmfestival.com o per correu ordinari a el domicili social d’Oh Là Là Associació cultural, C/ Capità Arenas 45-47, 4t, 08034 Barcelona.
Oh Là Là Associació cultural, no ven, cedeix ni transmet de cap manera informació o dades de caràcter personal dels seus usuaris a tercers.
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre segueixi donat d’alta a la newsletter d’Oh Là Là Associació cultural, fins al moment en què l’usuari sol·liciti la baixa i eliminació de les dades.
Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició així com els de limitació i portabilitat, a través de l’adreça de correu info@ohlalafilmfestival.com.