En aquest lloc web, la recollida de dades de caràcter personal es realitza únicament i exclusivament a través del formulari de subscripció a la newsletter de www.ohlalafilmfestival.com. Les dades facilitades (nom i email) s’utilitzen per a l’enviament de newsletters o informació sobre el festival i el cinema francòfon. La subscripció a la newsletter implica el consentiment exprés de l’usuari a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el fitxer automatitzat de www.ohlalafilmfestival.com.

L’usuari pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa aplicable a l’efecte, mitjançant missatge per correu electrònic a l’adreça info@ohlalafilmfestival.com o per correu ordinari a el domicili social d’Oh Là Là Associació cultural, C/ Capità Arenas 45-47, 4t, 08034 Barcelona.

Oh Là Là Associació cultural, no ven, cedeix ni transmet de cap manera informació o dades de caràcter personal dels seus usuaris a tercers.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre segueixi donat d’alta a la newsletter d’Oh Là Là Associació cultural, fins al moment en què l’usuari sol·liciti la baixa i eliminació de les dades.

Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició així com els de limitació i portabilitat, a través de l’adreça de correu info@ohlalafilmfestival.com.